Feb 11th قطع سرویس های بدهکار

به اطلاع مشتریان گرامی دارای بدهی پرداخت نشده می رساند، کلیه سرویسهای دارای بدهی از ابتدای اسفندماه مسدود می گردند و بازگشایی مجدد آن منوط به پرداخت هزینه ها مطابق تعرفه های جدید می باشدلذا ... »